Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
Dramatic Jelly Liquid / MAQuillAGE | 心機彩粧
3,200日圓 (稅前價格)

※商品的實際價格會因不同顏色、容量、香味等因素而有所不同。

產品資訊

製造商

Shiseido | 資生堂

品牌

MAQuillAGE | 心機彩粧

容量/價格

3,200日圓 (編輯部調查)

分類

粉底

上市日期

2020/04/21

產品資訊

共7色 具有高遮瑕力,不易脫妝的「完美裸肌妝感」。為高服貼度的果凍液態質地。可包覆肌膚,完成高遮瑕的自然妝效。附上妝海綿。已成功取得持妝13小時*資料。*油光、皮脂、髒暈、脫妝、暗沉(資生堂調查結果。效果因人而異。)

評價(0)
 • Dramatic Jelly Liquid
 • 使用後感想如何?
  您的評分是幾顆星?
同品牌的其他產品